Wednesday, April 16, 2008

Even steven

Kai knows how to count. Here's how it goes:

Us: One
Kai: Two
Us: Three
Kai: Four
Us: Five
Kai: Six
Us: Seven
Kai: Eight
Us: Nine
Kai: Ten

Us: Two?
Kai: Four!
...

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...